Dị Thế Lưu Đày

Chương 1-1: [Lưu đày] Trích đoạn nhỏ*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghiêm Mặc chủ động đi đến cạnh Nguyên Chiến, kiểng chân hôn lên môi hắn một cách cuồng nhiệt, còn vỗ vỗ cái mông to của hắn, sau đó quay đầu nói với Hồ Liên: “Quên giới thiệu với anh, đây là người yêu của tôi, Nguyên Chiến, cũng là thủ lĩnh Cửu Nguyên, tôi là tư tế.”

==============

Chộ ôi, bữa nay dịch tới khúc này hết hồn mấy má ôi, quắn quéo quá, kiềm không nổi đăng lên 1 khúc cho mấy má quắn quéo với tui ≧▽≦ 

Đoạn này là anh Chiến có tình địch, tình địch ngộ nhận chú Mặc yêu ổng sâu đậm gì gì đó, thế là chú Mặc quyết đoán dùng hành động để tỏ thái độ!!! ( ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)

Về phần chương bao nhiêu, hem nói đâu (❁´▽`❁)

11269825_1595889477334478_4404960802114639386_n


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.