Dị Thế Lưu Đày

Chương 1-3: [Lưu đày] Trích đoạn ngắn 3*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa edit tới khúc này tui cười chết mất, trong buổi tiệc Cửu Nguyên tổ chức mời các thế lực lớn tới, trong đó có Hỏa Thành đang ở thế đối địch với Cửu Nguyên, Đại Tư Tế Lưu Diễm của Hỏa Thành lại thòm thèm Vu Quả, kết quả:

Vu Quả hướng mặt ra ngoài, con chim chích bông nhỏ nhếch lên cao.

Cửu Phong cảm thấy nguy hiểm, lập tức nhảy qua một bên.

“Xè——” Thằng nhóc bày ra cái mặt vô tội, vẻ mặt siêu cấp bình tĩnh mà… bắn nước tiểu lên người Lưu Diễm.

“Nha!” Thưởng cho mi, quỳ liếm đi!

Mọe, đúng là con trai trưởng của Chiến với Mặc, tính tình thô bỉ y như cha Chiến của nó  há há

Wallpaper_Gintama_Gintoki_Sakata


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.