Thông tin truyện

Game Này Lại Bị BUG Rồi!!!

Game Này Lại Bị BUG Rồi!!!

 Tình trạng:

Đang tiến hành 27 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Tác giả: Thanh Lãnh Huyết Mai

Thể loại: 1×1, Chủ Thụ, Cổ Đại, Đam Mỹ, Đô Thị, Game, Linh Dị, Linh Dị Thần Quái, Sủng, Vô Hạn Lưu, Xuyên Không

Giới thiệu:

[Tích… đã cập nhật danh sách newbie lần thứ 77.][Số lượng newbie: 1.000.000.000.]

[Số người chơi hiện tại: 987895241697.]

[Đang lựa chọn game…]

[Ting… đã xác định game.]

[Game 《Kinh Dị Liên Hoàn》đang được cập nhật…]

[Ting cập nhật hoàn tất.

《Kinh Dị Liên Hoàn》Cấp E

Số lượng phó bản: 3

Số lượng người chơi: 1.000.000.000

Nhiệm vụ: sống sót.

Thời gian: 5 ngày.

Địa điểm: thành phố Huấn Luyện Khởi Đầu.

Thưởng: 10 vàng.

Độ khó: ☆]

[Đang bắt đầu vào game…]

Mệt quá…

Thật lạnh…

Mình… đang ở đâu?


Bình luận