Thông tin truyện

Mau Xuyên: Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá

Mau Xuyên: Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá

 Tình trạng:

Hoàn thành 2914 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên

Văn Án:

Vì muốn có một sinh mệnh mới, Trầm Mộc Bạch bước lên con đường khổ cực cứu vớt nam chính.

Đường Tăng trải qua tám mươi mốt kiếp nạn mới lấy được chân kinh, mà Trầm Mộc Bạch lại đem chính mình lọt hố.

Trầm Mộc Bạch: Nam chính đều biến thái như vậy sao? Làm ơn.. ta muốn khiếu nại.

Hệ thống: Kí chủ.. Hắn biến thái sao trách ta được.


Bình luận