Quyền Tài

Chương 2031: Lời kếtLời tác giả:

Kết thúc.

Quyền Tài viết ba năm, rất nhiều người đều mắng tôi ba năm, tính luôn những quyển sách trước, đã có nhiều đồng chí mắng tôi năm sáu năm. Thế nhưng sau khi viết xong cuốn sách này, lại thấy được rất nhiều năng lượng, rất nhiều đồng chí trước kia mắng qua tôi đều biểu thị không muốn và chúc phúc, nói thật, đây là điều tôi không hề nghĩ đến, tôi còn tưởng rằng mọi người sẽ mắng đến cùng, không tưởng được. Viết đô thị nhiều năm như vậy, thật sự là lần đầu tiên cảm động và cảm khái như thế, tâm tình rất phức tạp, nhớ lại tiếng mắng của rất nhiều người trước đây, hiện tại lại cảm thấy dễ nghe như vậy, còn có những huynh đệ tỷ muội đã theo tôi từ những quyển sách trước đi tới, trong lòng phong phú nói không nên lời.

Cảm ơn mọi người đã cho tôi một phần lễ vật và cảm động tốt như vậy.

Sách mới hẳn vẫn là đô thị, vẫn là phong cách của tôi, nghỉ ngơi một hai tháng, năm sau tái chiến!

Đến lúc đó mời mọi người tiếp tục cổ vũ tôi, tiếp tục ủng hộ tôi, tiếp tục mắng tôi!

Mặc kệ thế nào, tôi đều yêu mọi người! Thiếu sự ủng hộ của các người, thiếu tiếng mắng của các người, sách của tôi cho dù thành tích có tốt cũng không thể nào hoàn chỉnh!

Cái này là sách của tôi!

Cũng là sách của mọi người chúng ta!

Lời dịch giả:

Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt mà đã 2 năm kể từ khi bắt đầu dịch Quyền Tài, vốn dĩ tính kéo đến ngày 25/3 mới đăng chương cuối cho nó trùng với ngày ra, nhưng làm thế thì có vẻ không ổn cho lắm.

Tác giả nói rất đúng, thiếu sự ủng hộ của mọi người, thiếu tiếng mắng của mọi người, tác giả viết sách cho dù xong cũng không hoàn chỉnh, mình dịch hết truyện cũng không có thành công.

Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với Đổng Học Bân trong cuộc đời của anh ấy, dẫu là người theo cuối cùng hay chỉ là người qua đường, dù sao cũng từng xuất hiện trên đường đi là được.

Cũng mượn lời của tác giả, sách mới hẳn vẫn là đô thị, vẫn là phong cách của mình, nghỉ ngơi một hai tháng, qua mùa tái chiến!

Mặc kệ thế nào, mình đều yêu mọi người!

doccokiemmt chấm bút tại đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.